www.topjob.hu

igazgatóhelyettesi


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 316 napja lett aktiválva

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
--> Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztályán

igazgatóhelyettesi

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2017.12.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatóhelyettes feladata az Egyetem üzemeltetési, energiagazdálkodási, munka-, tűz- és környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vagyonvédelmi és rendészeti feladatainak szervezése, irányítása, koordinálása, az ingatlanok őrzésének és portaszolgálatainak felügyelete, gépek, berendezések karbantartásának és időszakos felülvizsgálatainak szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék egyetemi szintű műszaki végzettséggel, munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi felsőfokú végzettséggel, üzemeltetései, munka-, tűz-, és környezetvédelmi területen szerzett több éves gyakorlattal, legalább 5 éves, felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalattal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

        kísérőlevél (Kancellár Úrnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        pályázat (a szervezeti egység vezetésével kapcsolatos tervek, elképzelések),

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0952 , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettesi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0952, valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettesi.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2017. augusztus 4.

        Egyetemi Körlevél - 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról letölthetők (Álláspályázatok menüpontból), további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.