Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző (állami szolgálati jogviszony)


  • A hirdetés 182 napja lejárt

Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal
--> Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző (állami szolgálati jogviszony)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Deák Ferenc út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja szerinti nyugdíjbiztosítási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az általános nyugdíjmegállapító szerv hatáskörébe tartozó nyugellátások, egyéb ellátások iránti igények elbírálása. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatoknak a biztosítottakkal (volt biztosítottakkal) történő egyeztetésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról történő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, orvos- és egészségtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, informatikai, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, államtudományi, jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, szociális szolgáltatások, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, egészségügyi szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés;,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, jogi, közigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi ,

        közigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        felelősségteljes, önálló munkavégzés,

        pontosság,

        gyors tanulási képesség,

        terhelhetőség,

        problémamegoldó képesség,

        kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul;

        nyilatkozat büntetlen előéletről;

        nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        motivációs levél;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Takács Márta főosztályvezető nyújt, a +36 (36) 510-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/685-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző (állami szolgálati jogviszony).         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/685-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igényelbírálási és adategyeztetési szakügyintéző (állami szolgálati jogviszony).

        Elektronikus úton dr. Takács Márta főosztályvezető részére a takacs.marta@heves.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Személyes interjúra kizárólag a Kormányhivatal által folytatott előszűrésen megfelelt pályázókat hívjuk be. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 2 napon belül telefonon, vagy elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre