Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

illetmény-számfejtési referens


  • A hirdetés 517 napja lejárt

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
--> Illetmény-számfejtési Iroda

illetmény-számfejtési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 78. pontja szerinti, központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

- bér- és munkaügyi feladatok; - társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok; - személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsőfokú munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés, jogász szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség

        - bér- és tb. ügyintézői gyakorlat

        - társadalombiztosítási kifizetőhelyi tapasztalat

        - Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer ismerete

        - pénzügyi, számviteli területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        - szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása,

        - pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        - szakszerűség, jogszerűség betartása, terhelhetőség,

        - kommunikáció, kapcsolattartás, együttműködési készség,

        - problémamegoldás, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, mely elérhető a Magyar Államkincstár honlapján

        - motivációs levél

        - iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        Az álláshely betöltésével kapcsolatos további információ: a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

        Az erkölcsi bizonyítványt a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben található TÁJÉKOZTATÓBAN rögzítettek alapján kell igényelni

        Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör pontos megnevezését „illetmény-számfejtési referens”.

        A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban részt vevők megismerjék.

        Az önéletrajzban valamennyi munkaviszonyt, jogviszonyt kérünk taxatíve feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvainé Keszei Klára irodavezető nyújt, a 06-88/623-995 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/53-18/2016. , valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/53-18/2016., valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési referens.

        Elektronikus úton Somlai Józsefné részére a igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy a beküldött jelentkezési anyagát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre, nyilatkozat alapján az önéletrajzot egy álláspályázati adatbázisban 6 hónap időtartamig tároljuk. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.03.