Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

illetmény-számfejtési referens


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

illetmény-számfejtési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5/B.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 78. pontja szerinti Központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Bérszámfejtési feladatok. Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása. Adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A személyi juttatások számfejtése. Adók és járulékok megállapítása. A személyi jövedelemadózással összefüggő foglalkoztatói, kifizetői feladatok ellátása. A személyi juttatásokat terhelő levonások, letiltások érvényesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsőfokú munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

        Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bér- és társadalombiztosítási ügyintézői gyakorlat,

        Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer (KIRA) ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        problémamegoldás,

        csapatmunka, együttműködés,

        felelősségtudat, önállóság, megbízhatóság,

        pontosság, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,

        A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Rita Erzsébet, az Illetmény-számfejtési Iroda irodavezetője nyújt, a 92/503-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-192/2017. , valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-192/2017., valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési referens.

        Elektronikus úton a megyei igazgató részére a igazgato.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések elbírálása folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.allamkincstar.gov.hu - 2017. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a ZAL-IG/4-192/2017. iktatószámot, és a munkakör pontos megnevezését „illetmény-számfejtési referens”.A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.13.
Iratkozzon fel állásértesítőre