Indítsa be karrierjét a START Programmal

Indítsa be karrierjét a START Programmal

Pályakezdőként, a tanulmányok befejezése után nincs könnyű dolga egy álláskeresőnek. A Kormány a START Program bevezetésével igyekszik segítséget nyújtani ebben a kezdeti időszakban. 2010. január 1-jétől már megnövelt ideig – a középfokúnál nem magasabb végzettséggel rendelkezőket két évig, a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket egy évig - támogatja és ösztönzi az elhelyezkedésben.

A program célja tehát a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének elősegítése. Igyekszik nagyobb esélyt nyújtani azoknak, akik támogatás nélkül még nem tudtak elhelyezkedni. Másik cél a munkatapasztalat szerzés biztosítása, vagyis a rendelkezésre álló idő alatt elérje a pályakezdő, hogy készen álljon a munkavállalásra. Végül, de nem utolsó sorban a munkáltatók számára is ösztönző, mivel a START-kártyán keresztül járulékkedvezményre tehetnek szert. Ezt a kedvezményt a pályakezdők több munkáltatónál, egymást követő jogviszonyban is felhasználhatják. A kedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha a pályakezdő a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START-kártyával vagy azt helyettesítő igazolással.

Ki jogosult a START-kártyára?

Pályakezdőnek számít az a fiatal, aki huszonötödik életévét, illetve felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy megszakította, valamint tanulmányainak befejezését követően első alkalommal létesít munkaviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. Csak olyan fiatalok igényelhetik a kártyát, akik tanulmányaik befejezése és a programba történő belépés között még nem dolgoztak. Az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát nem kell figyelembe venni.

Hogyan igényelhető a START-kártya?

A START-kártyát a lakóhely szerinti illetékes adóhatóságnál kell formanyomtatványon igényelni. A kitöltésnél nyilatkozatot kell tenni arról, hogy befejezte vagy megszakította tanulmányait, rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel, valamint tanulmányai befejezése óta most először létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. Fel kell tüntetni ezen kívül az igénylés okát, hogy első vagy ismételt igénylésről van-e szó, illetve ismétlés esetén mi az újraigénylés indoka. A START-kártya az adóigazolvánnyal azonos méretű, formájú, azt kiegészítő okmány.
A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentes a kártya kiadása akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott, vagy téves, vagy ha az időközben megszerzett felsőfokú végzettség miatt módosul a kártya érvényességének hossza. Egyéb esetben díjat kell fizetni. Amennyiben az ismételt kiadásra a munkáltató hibájából kerül sor, akkor a költségek a munkaadót terhelik.

Munkaadói kedvezmények

A munkaadót pályakezdő fiatal foglalkoztatása után járulékkedvezmény illeti meg:

  • tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség
  • csökkentett munkaadói és társadalombiztosítási járulék fizetése2010. január 1-jétől az alap –és középfokú végzettségű vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdők után a meghatározott járulék helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó bér 10 százaléka, a második évben a bruttó bér 20 százaléka fizetendő.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél az első 9 hónapban a bruttó bér 10 százaléka, míg az azt követő fennmaradó 3 hónapban 20 százalék a fizetési kötelezettség.

Akik korábban már igényeltek START-kártyát, azoknak jelezzük, hogy a fent említett megváltozott szabályok a 2010. január 1-jét követően kiváltott kártyákra vonatkoznak.