Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

informatika - bármely szakos tanár


  • A hirdetés 618 napja lejárt

Hatvani Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

informatika - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulókat érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az iskola közösségi életének szervezése. Ezeken belül: a tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, szaktanári feladatok ellátása, együttműködés a szülőkkel, ünnepek megszervezése, adminisztrációs és tájékoztatási feladatok, egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok, osztályfőnöki feladatok, informatikai eszközök használata. Időszakosan alsós napközis feladatok ellátása, helyettesítési jelleggel, a tanulók sportversenyekre történő felkészítése, sportversenyek szervezése, stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,

        büntetlen előélet

        jogi cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 3 év szakmai tapasztalat

        rendszergazdai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél (esetleges referenciák)

        fényképes, részletes önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakosné Vörös Andrea Intézményvezető nyújt, a 06-30-831-67-30 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI 3021 Lőrinci, Szabadság tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/75/2017 , valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Radnóti tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/75/2017, valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Bakosné Vörös Andrea Intézményvezető részére a igazgato.hunyisk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        3021 Lőrinci Szabadság tér 18. - 2017. július 24.

        3024 Lőrinci-Selyp Temesvári út 9. - 2017. július 24.

        www.hunyisk.hu - 2017. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a 06-37-588-096-os számon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.
Iratkozzon fel állásértesítőre