www.topjob.hu

Informatika-matematika szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 146 napja lett aktiválva

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Informatika-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Sági utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika, matematika, szakmai számítások tantárgyak oktatása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban/csoportokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Informatika-matematika szakos tanár,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Andrea (igazgató) nyújt, a 06-20-374-3146 vagy 06-95-420-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sági utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/527-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika-matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/527-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Informatika-matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton Soós Andrea (igazgató) részére a soos.andrea@eotvoscell.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati felhívásban rögzítettek tekintetében fenntartja a jogot a változtatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre