www.topjob.hu

Informatika szakos tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 238 napja lett aktiválva

Gyulai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.augusztus 15, - 2019. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi, szakközépiskolai tanulók részére közismereti informatika és szakmai informatika tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kor. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika szakos tanár vagy mérnökinformatikus,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvő képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Informatika szakos tanár vagy mérnökinformatikus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás és foglalkoztatás/tevékenység gyakorlásának eltiltása hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédiné Szappanos Anita tagintézmény vezető nyújt, a 66-561-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent Itván utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-270/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-270/2018, valamint a munkakör megnevezését: Informatika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Czeglédiné Szappanos Anita tagintézmény vezető részére a gyula@gyszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Czeglédiné Szappanos Anita tagintézmény vezető, Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre