Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézeti tanszékvezető


  • A hirdetés 149 napja lejárt

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
--> Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék Savaria Zenepedagógiai Tanszék

intézeti tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legalább 3, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az tanszékvezető feladata:  javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás, szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra);  javaslatot tesz a helyi szakfelelősre és felügyeli a tanszékhez kapcsolódó tárgyfelelősök munkáját és a tantárgyak neptunban való megjelenítését;  javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó oktatási feladatokra;  közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében;  meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait;  javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak meghatározásában és ellátásában, ösztönzi a pályázati tevékenységet és lehetőség szerint elősegíti a publikációk megjelenését;  ellenőrzi a tanszékhez kapcsolódó tűz- és munka-, valamint biztonságvédelmi feladatokat, valamint a jelenléti ív hitelességét;  képviseli a tanszéket és a Savaria Egyetemi Központ, valamint a Bölcsészettudományi Centrum tájékoztató és egyeztető fórumain és azokról informálja kollégáit;  gondoskodik a tanszéki honlap folyamatos frissítéséről;  megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat vagy intézetigazgató ráruházott;  gondoskodik a tanszékhez kapcsolódó tudományos diákkörök személyi és tárgyi feltételeiről;  hangversenyeket szervez, valamint diákjai és oktatói segítségével közreműködnek városi és a SEK rendezvényeken,  megbízásának lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak. A tanszék vezetője irányítja a tanszéken folyó zenetudományi, valamint szakmódszertani kutatásokat, a hallgatók és oktatók közreműködésével népszerűsíti a zeneművészetet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetői pályázathoz szükséges adatlap a kari honlapról letölthető (elérhető a www.btk.elte.hu honlapon az „Ügyfélkapu/Űrlapok” menüpont alatt).

        A tanszékvezetői megbízásokra az ELTE BTK főállású egyetemi tanárai és egyetemi docensei pályázhatnak. A vezetői megbízások időtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésőbb a pályázó 65. életévének betöltéséig tarthat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

        sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához

        erkölcsi bizonyítvány

        nyelvtudást igazoló okirat

        belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról

        PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok

        részletes szakmai önéletrajz

        egyetemi végzettséget igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 4/A. I. em./142 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE BTK/3009/8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézeti tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE BTK/3009/8/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézeti tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkársága részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre