Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézeti tanszékvezető


  • A hirdetés 149 napja lejárt

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
--> Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Savaria Tanszék

intézeti tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legalább 3, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az tanszékvezető feladata:  javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás, szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra);  javaslatot tesz a helyi szakfelelősre és felügyeli a tanszékhez kapcsolódó tárgyfelelősök munkáját és a tantárgyak Neptunban való megjelenítését;  javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó oktatási feladatokra;  közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében;  meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait;  javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak meghatározásában és ellátásában, ösztönzi a pályázati tevékenységet és lehetőség szerint elősegíti a publikációk megjelenését;  ellenőrzi a tanszékhez kapcsolódó tűz- és munka-, valamint biztonságvédelmi feladatokat, valamint a jelenléti ív hitelességét;  képviseli a tanszéket és a Savaria Egyetemi Központ, valamint a Bölcsészettudományi Centrum tájékoztató és egyeztető fórumain és azokról informálja kollégáit;  gondoskodik a tanszéki honlap folyamatos frissítéséről;  megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat vagy intézetigazgató ráruházott;  gondoskodik a tanszékhez kapcsolódó tudományos diákkörök személyi és tárgyi feltételeiről;  támogatja a diákok SEK rendezvényeken való fellépését, közreműködését;  megbízásának lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak. A tanszék vezetője irányítja a tanszéken folyó irodalomtudományi és szakmódszertani kutatásokat, valamint az irodalmat népszerűsítő tevékenységet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A tanszékvezetői megbízásokra az ELTE BTK főállású egyetemi tanárai és egyetemi docensei pályázhatnak. A vezetői megbízások időtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésőbb a pályázó 65. életévének betöltéséig tarthat.

        Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetői pályázathoz szükséges adatlap a kari honlapról letölthető (elérhető a www.btk.elte.hu honlapon az „Ügyfélkapu/Űrlapok” menüpont alatt).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok

        egyetemi végzettséget igazoló okirat

        erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

        nyelvtudást igazoló okirat

        A pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez

        belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról

        sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 4/A. I. em./142 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE BTK/3009/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézeti tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE BTK/3009/2/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézeti tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkársága részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre