Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézetigazgató


  • A hirdetés 816 napja lejárt

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
--> Szociális és Társadalomtudományi Intézet

Intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01-2019.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézet oktató, kutató munkájának szervezése, vezetése, koordinálása; az intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységhez tartozó szakok vezetőivel, valamint vállalja azoknak a feladatoknak a teljesítését, melyeket a Kar Működési Rendje az intézetigazgató számára meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, bölcsészettudomány,

§         • egy szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         • tudományos fokozat

§         • szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat

§         • igazoltan elismert oktatói, kutatói vagy kiemelkedő alkotói szakmai gyakorlati tevékenység

§         • magas színvonalú ismeretek az oktatott tárgyból (tárgyakból), megfelelő ismeretek a kapcsolódó tudományterületekről

§         • saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag

§         • alkalmasság lektorálási feladatok ellátására

§         • képesség a képzést meghatározó szakmai feladatok ellátására(curriculum tervezése)

§         • alkalmasság a hallgatók és a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, segítésére, egyéb vezetői feladatok ellátására (kutatási projekt, bizottsági elnök, oktatási egység vezetése stb.)

§         • képesség idegennyelvi előadások tartására

§         • aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

§         • A pályázó rendelkezzék: vezetői, oktatói tapasztalattal, elismert hazai és idegen nyelvű publikációs tevékenységgel, pályázatokban való jártassággal.

§         • A beadott pályázatnak tartalmazni kell az Intézet fejlesztési koncepcióját is.

§         • Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg főiskolai docensi kinevezésre is irányul.

§         • Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • részletes szakmai önéletrajz

§         • a pályázatnak tartalmaznia kell: személyi adatlap (mely az EK Dékáni Hivatal – Személyügyi Részleg beszerezhető), a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

§         • vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlatok bemutatása., vezetői elképzelések: motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, az Intézet vezetésére vonatkozó tervek elképzelések.

§         • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

§         • minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

§         • a pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 2-4. Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/90/2016. , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói ut. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKDH/90/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2016. február 18.

§         www.foh.unideb.hu - 2016. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...