Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetigazgató


  • A hirdetés 709 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
--> Műszaki és Agrártudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 03. 08. - 2020. 03. 07.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Irányítja az intézet képzési, tudományos, kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét.  Irányítja az intézeti humánpolitikai munkát, az intézményi humánpolitikai elvek figyelembevételével.  Amennyiben az intézeten belül intézeti tanszék vagy kutatócsoport működik, dönt a szakmai vezető személyéről.  Működteti az intézeti minőségirányítást.  Gyakorolja az intézményi szabályzatokban ráruházott jogköröket.  Az intézet oktatói, kutatói és egyéb közalkalmazottai felett gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt megillető jogokat, elkészíti és a rektor/kancellár elé terjeszti az intézet közalkalmazottainak munkaköri leírásait, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására.  Az intézet ügyrendjében meghatározott eljárás keretében javaslatot tesz oktatói előléptetés kezdeményezésére, kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására, kereset-kiegészítés megállapítására, módosítására, megszüntetésére.  Javaslatot tehet megbízási jogviszony létesítésére oktatói feladatok ellátására, a megbízás módosítására és megszüntetésére.  Az intézetigazgatónak feladatai ellátása során utasítási, illetőleg intézkedési joga van, irányítja az intézeti adminisztrációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Egyetemi/főiskolai tanári, egyetemi docensi vagy tudományos fokozattal rendelkező főiskolai docensi kinevezés.

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        Legalább 8 éves, felsőoktatásban eltöltött szakmai gyakorlat.

        Színvonalas és aktív tudományos publikációs tevékenység a kapcsolódó tudományterületeken magyar és idegen nyelven.

        Idegen nyelv(ek) előadóképes ismerete.

        Képesség az intézet átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok építésére, az egység hazai és nemzetközi fórumokon való képviseletére.

        Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.

        Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra.

        Eddigi szakmai, oktatói, kutatói tudományos, esetleges vezetői munkájának részletes leírása.

        Az intézetigazgatói beosztás betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése.

        A pályázó szakmai önéletrajza, publikációs tevékenységének, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetése.

        Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolata.

        Külső pályázó esetén fenti dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek és személyek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, vagy megszüntetésre kerülnek a pályázat elnyerése esetén.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/45-1/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/45-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézetigazgatói megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt, döntését megküldi a rektornak, aki a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt az intézetigazgatói megbízás kiadásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre