Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetigazgató


  • A hirdetés 592 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
--> Fizikai Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. - 2021.június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18. A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézet oktató-nevelő munkáját és tudományos kutatói tevékenységét, dönt azokban az ügyekben, amelyeket a különböző szabályzatok a hatáskörébe utalnak. Elősegíti a hallgatók bevonását a tudományos munkába, biztosítja a tudományos diákköri, valamint szakdolgozati és diploma munkák feltételeit. Gazdálkodik az intézet rendelkezésére álló pénzügyi keretekkel és más anyagi eszközökkel, ellenőrzi azok felhasználásának jogosultságát. Biztosítja a jogszabályok, hatósági előírások, egyetemi, kari határozatok és szabályzatok előírásainak végrehajtását, egyéni felelős vezetőként közvetlenül, illetve az intézet tanszékvezetőinek bevonásával irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézet vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi tevékenységét, felelősen gondoskodik a hiányosságok megszüntetéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        sikeres kutatási pályázati tevékenység, kutatócsoport vezetésében szerzett tapasztalat

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

        előadóképes angol nyelvtudás, angol nyelvből szerzett középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanszékvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke, vagy az MTMT adatbázisra mutató link

        a pályázónak az intézet vezetésére vonatkozó elképzelései

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csománé Tóth Katalin nyújt, a 512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400. . TTK Dékáni Hivatal Dr. Pintér Ákos dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4203/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4203/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

vagy

        Személyesen: Csománé Tóth Katalin, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. TTK Dékáni Hivatal Kémiai Épület A/106 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 31.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre