Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetigazgató


  • A hirdetés 1149 napja lejárt

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
--> Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.02.01-2018.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mindazon feladatok ellátása, melyeket a Felsőoktatási törvény, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Kar működési rendje hatáskörébe utal. A megbízandó intézetigazgató feladata lesz az általános vezető oktatói feladatokon túlmenően, az intézet oktató- és kutatómunkájának irányítása, szervezése, feltételeinek biztosítása, valamint a személyi állomány fejlesztése, minősítése, utánpótlás nevelése. Az intézethez tartozó szakterületek tárgykörébe tartozó oktatói, kutatói tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzen tudományos fokozattal, felsőoktatásban szerzett oktatói, kutatói tapasztalattal, elismert hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publikációs tevékenységgel.

§         Legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, valamint előadói készség.

§         Pályázhatnak vezetőoktatók, kutatók, akik a megbízás időtartama alatt nem töltik be 65. életévüket.

§         A pályázó legyen képes az intézetet és tudományágát hazai és nemzetközi fórumokon megfelelően képviselni.

§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Habilitáció.

§         Vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok hitelesített másolata (belső pályázó esetén a Főtitkár hitelesíthet).

§         Fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke.

§         Az intézet oktatási, tudományos és adminisztratív munkájának irányítására vonatkozó elképzelések.

§         Külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GTKDH/91-3/2014 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GTKDH/91-3/2014, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

intézeti tanács, kari tanács

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2014. november 28.

§         www.econ.unideb.hu - 2014. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.29.