Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetigazgató


  • A hirdetés 1082 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
--> Politikatudományi és Szociológiai Intézet

intézetigazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.július 01- 2018. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet szakmai, tudományos és gazdasági életének szervezése, koordinálása, a zavartalan működést garantáló szabályzatok, rendszerek, nyilvántartások kialakítása, folyamatos működtetése, karbantartása. Az intézetben dolgozó humánerőforrás menedzselése, fejlesztése, munkáltatói feladatok ellátása, a munkatársak munkafeltételeinek biztosítása, az oktatási tevékenység szervezésének koordinálása az intézet tanszékei által szervezett képzési programokban, a hallgatói terepgyakorlatok szervezésének koordinálása, az intézet kutatóműhelyeinek menedzselése, nemzetközi kapcsolatainak ápolása, szélesítése, az intézet részvételének biztosítása a tehetséggondozó programokban ( TDK, Erasmus csereprogramos hallgatók támogatása ). A munkatársak publikációs tevékenységének támogatása intézeti kiadványok szervezésével, az intézet szakmai kiadványainak szervezésében/gondozásában való részvétel, az intézet magas színvonalú képviselete az egyetemi fórumokon, valamint az egyetemen kívüli szakmai, tudományos és közéleti fórumokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         tudományos (PhD) fokozat

§         felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves oktatási, kutatási tapasztalat

§         jó kommunikációs képesség, szervezői készség, team-munkában való jártasság

§         vezetői tapasztalat

§         legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         angol nyelv magas szintű ismerete

§         nemzetközi kutatási programok megvalósításában szerzett tapasztalat

§         széleskörű publikációs tevékenység

§         szakmai kiadványok ( folyóirat, kötet ) szerkesztésében szerzett tapasztalat

§         a szakmai, tudományos és közéleti tevékenységben való aktív részvétel

§         az intézet kutatási és fejlesztési programjaiban vállalt vezetői szerep, vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

§         iskolai végzettséget, idegennyelv tudást, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata

§         a pályázónak az intézet vezetésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó dokumentum

§         külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. BTK Dékáni Hivatala ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/2357/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/2357/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

vagy

§         Személyesen: Dr. Papp Klára dékán , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. BT .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. március 1.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.02.