Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetigazgató


  • A hirdetés 1083 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Matematika és Fizikai Intézetébe
-->
intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.szeptember 1.-2018. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi és felügyeli az intézet tevékenységét. Irányítja és ellenőrzi az intézeten belül a biztonságvédelmi feladatokat. Gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről. A jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja, ellenőrzi és felügyeli az intézet bevételszerző tevékenységét, valamint az így keletkezett pénzügyi források felhasználását. Az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

§         a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, idegennyelv-ismeretét, szakmai díjait,

§         eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetői tevékenységének ismertetését,

§         hazai és nemzetközi tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét. az intézet vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

§         A vezetői megbízásra pályázhatnak a NymE teljes munkaidős - nem további jogviszonyú - közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, az intézet tudományterületének megfelelő tudományos fokozattal (PhD) rendelkező egyetemi/főiskolai tanárai, egyetemi/főiskolai docensei.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

§         részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,

§         tudományos publikációk jegyzékét,

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített testületek, bizottságok, illetve azok tagjai megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyurácz József dékán és Dr.Biroszné Móritz Zsuzsanna hivatalvezető nyújt, a 94/504-340 és 94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTMK 31/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTMK 31/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         nyme.hu honlapon - 2015. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.10.