Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetvezető


  • A hirdetés 1060 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetébe

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az intézet képviselete, az intézeti képzési tevékenység irányítása és ellenőrzése, az intézetben folytatandó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása és a pályázati tevékenység ösztönzése hazai és nemzetközi szinten. Feladata a közvetlen munkahelyi vezetőt megillető jogok gyakorlása, a kancellár által átruházott hatáskörben az intézeti adminisztráció irányítása, valamint az intézet humánpolitikai munkájának szervezése, továbbá az intézet számára a Kari Tanács által jóváhagyott költségvetési kerettel történő gazdálkodás. Intézetvezetői megbízást az kaphat, aki megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§-ban foglalt, a vezetői megbízás betöltésére vonatkozó követelményeknek, valamint az SZTE SZMSZ-ben rögzített további, az intézetvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, és akinek a pályázata bizonyítja, hogy alkalmas az intézetvezetői feladatok ellátására, és a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a jelen pályázati felhívás kizárólag vezetői tisztség betöltésére szól, és nem jelenti egyúttal az SZTE SZMR-ben pályázati feltételként felsorolt oktatói munkakörök pályáztatására szóló hirdetmény közzétételét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pályázhat az egyetemmel teljes közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi vagy főiskolai docens munkakörben foglalkoztatott azon oktató, aki a Kar által gondozott valamely tudományág elismert művelője, és legalább 3 éves felsőoktatási vezetői gyakorlattal, valamint a felsőoktatás területén széles körű hazai és külföldi kapcsolatokkal és büntetlen előélettel rendelkezik.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: - a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát (külföldön szerzett oklevél, bizonyítványesetén legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos fokozat esetében annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó),

§         - szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetésével,

§         - teljes közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         - rektori hatáskörbe tartozók, kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         - publikációs és hivatkozási jegyzéket,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         - minden olyan iratot, amit a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

§         - A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell továbbá a pályázó vezetői elképzeléseit a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetében folyó oktatásról, kutatásról és egyéb feladatellátásról.

§         - Tartalmaznia kell továbbá - a finanszírozási helyzet ismeretében – az Intézet gazdálkodására vonatkozó részletes terveit, úgymint az Intézet fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-111/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-111/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2015. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2016. január 20-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban, valamint egy digitális példányban, személyesen vagy postai úton. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, kettő önálló PDF fájlban kell benyújtani, amelyek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, valamint vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre