Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetvezető


  • A hirdetés 598 napja lejárt

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
--> Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 1-től 2020. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi utca 138.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézeti egységek oktatói, kutatói munkájának irányítása, koordinálása. Új képzések, új szakok, szakirányok szervezése és az egyetem más intézeteinek képzéseibe történő átoktatás arányának növelése. Feladata a széleskörű tudományterületet lefedő intézet kutatási feltételeinek, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Az intézet gyakorlati kapcsolatrendszerének bővítése. Az alap és alkalmazott kutatások javítása mellett az innováció, valamint azon területek fejlesztése, amelyek az intézmény erősségeit jelenthetik. Az intézetvezető feladata lesz az intézeti oktatási és kutatási stratégia elkészítése, a fejlesztés koordinálása. Az intézet további érdekeltségének megfelelően a normatív kutatásokban való részvétel az alapfeladatok közé sorolandó.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, az intézet profiljához illeszkedő területen (mezőgazdaság-tudomány) szerzett MSc, vagy azzal egyenértékű diploma,

        releváns tudományterületen szerzett PhD fokozat

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        rendelkezzék legalább 8 éves, szakirányú szakmai gyakorlattal, diplomás munkakörben, amelyből 4 év felsőoktatási intézményben szerzett oktatói gyakorlat

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét és rendelkezzen elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, valamint legalább 50 ponttal (szakmaspecifikus alkotás + publikáció + idézettség), amely a MAB Agrártudományok Bizottsága, illetve nem agrártudomány területen jelölt esetében a szakterületileg illetékes MAB bizottság ajánlása szerint számítandó

        legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére

        PhD fokozat megszerzésétől minimum további 5 éves egyetemi oktatói gyakorlat szükséges, amennyiben 15 év oktatói gyakorlata van, ettől el lehet térni

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        intézetvezetői megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció és MTA doktori cím

        vezetői gyakorlat és tapasztalat

        Microsoft Office, prezentáció készítő és statisztikai elemző programok felhasználói szintű ismerete

        hazai, valamint nemzetközi oktatási és kutatási fejlesztési projektekben való jártasság

Elvárt kompetenciák:

        kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség,

        jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        a szervezeti egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatait

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. két példányban a kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3954/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3954/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

illetékes kari bizottságok

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DE MÉK honlapja - 2017. március 24.

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 24.

        DE hirdetőtáblája - 2017. március 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre