Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézetvezető


  • A hirdetés 1112 napja lejárt

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
--> Agrokémiai és Talajtani Intézet

intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.július 1-től 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktív részvétel az Intézet oktatási és kutatási feladatainak megvalósításában. Az agrokémia és talajtan tudományterületekhez kapcsolódó tárgyak oktatásának megszervezése, irányítása. A tudományterületekhez kapcsolódó kutatási feladatok megtervezése és feltételrendszerének – lehetőség szerinti – biztosítása, pályázatok és egyéb források segítségével. Az intézet munkatársainak képviselete a kari fórumokon. Az intézet hazai és külföldi kapcsolat rendszerének fenntartása, bővítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         okleveles vegyész diploma

§         tudományos fokozat (PhD vagy kandidátus)

§         habilitált doktor

§         legalább 10 éves felsőoktatási és kutatási tapasztalat

§         rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel és publikációs tevékenységgel

§         egy idegen nyelv középszintű (C típusú) ismerete

§         rendelkezzen az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges informatikai alapismeretekkel, gyakorlattal

§         vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetem alkalmazásában áll

Elvárt kompetenciák:

§         Rendelkezzen jó tárgyaló és kapcsolatteremtő képességgel.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         a szakképzettséget, a tudományos fokozatot és az idegennyelv-tudást tanúsító oklevelek hiteles másolata

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. két példányban, írásban a kar dékánjának címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/2636/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/2636/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kari Tanács

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. március 3.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. március 3.

§         DE MÉK honlapja - 2015. március 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.04.