Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményegység-vezető


  • A hirdetés 1059 napja lejárt

Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csaba József Általános Művelődési Központ
--> Művelődési Intézménye

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01.-2021.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, Vasút utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában és SZMSZ-ben meghatározott tevékenységének és feladatok ellátása, irányítása az intézményben. A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, a fenntartó önkormányzati kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása. A település közművelődési tevékenységének, ünnepségeinek lebonyolítása, koordinálása. A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közművelődési szakember II.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1) bekezdése szerinti végzettség és alkalmazási feltételek, a Vhr. 6/G. § (2) bekezdése szerinti akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány benyújtása, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja az intézményegység vezető megbízásától számított 2 éven belül, min.5év szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -részletes szakmai önéletrajz - az int. vezetésére vonatkozó program, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmények (vezetési program) - kinevezési feltétele a 3 hónál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - a szakmai gyakorlat igazolására munkaügyi okmányai másolata - írásbeli hozzájárulás a személyes adatai pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez, kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sütőné Joó Irén nyújt, a 94/442-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

§         Személyesen: Dr. Sütőné Joó Irén, Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása: A Vhr. 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti határidőben, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére tekintettel, a pályázatokat véleményező munkacsoport a pályázók személyes meghallgatását követő javaslata alapján, képviselő-testület ülésen kerül sor az elbírálásra. Az ÁMK fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csakanydoroszlo.hu - 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre