Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményegység-vezető


  • A hirdetés 525 napja lejárt

Debreceni Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégiumba
-->
intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.15-2022.09.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Lóverseny utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű- látássérült - gyermekek speciális oktatását, nevelését, fejlesztését biztosító általános iskolai intézményegység hatályos törvényeknek és a helyi szabályozó dokumentumoknak megfelelő szakszerű és törvényes vezetése, szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tiflopedagógus végzettség,

        vezetőként szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        látásfogyatékosokkal való foglalkozás során - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        jó stressz-tűrőképesség,

        terhelhetőség,

        pontosság,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/2193/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/2193/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Debreceni Tankerületi Központ Igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium intézményegység-vezetői beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre