Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményegység-vezető


  • A hirdetés 1030 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a KLIK Debreceni Tankerületébe, a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium
-->
intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Lóverseny utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű- látássérült gyermekek speciális oktatását, nevelését, fejlesztését biztosító általános iskola intézményegységének ( hatályos törvényeknek és a helyi szabályozó dokumentumoknak megfelelő) szakszerű és törvényes vezetése, szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, látásfogyatékosok pedagógiája szak,

§         pedagógusként szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         pedagógus szakvizsga (intézményvezetői szakképzettség)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         látásfogyatékosokkal való foglalkozás során szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         pontosság

§         megbízhatóság

§         jó stressz-tűrőképesség

§         terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény

§         a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hiteles másolata

§         intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épükő fejlesztési elképzeléseket

§         a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról,hogy a teljes pályázati anyagának sokszorosításához hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarsoly Andor intézményvezető nyújt, a 52/431-301, 52/417-945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/1525/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/1525/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

§         Elektronikus úton Tarsoly Andor intézményvezető részére a titkarsag@gyorffykollegium.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a KLIK Debreceni Tankerület Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.03.