Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményegység-vezető


  • A hirdetés 1033 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Leány Gyermekotthon, Fiú Gyermekotthon
--> Beszédjavító Általános Iskola

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 10. 01. - 2020. 08. 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Kiss J. utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményegység-vezetői feladatok ellátása a Beszédjavító Általános Iskolában, a szakszerű és törvényes működtetés a vonatkozó jogszabályokban és az intézmény, intézményegység alapdokumentumaiban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott logopédus végzettség

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

§         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) és (4) bekezdése szerinti alkalmazási feltételek fennállása

§         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázó legalább 5 éves pedagógus-munkakörben (ill. a jogszabályban meghatározottak alapján ezzel egyenértékű munkakörben) eltöltött szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

§         az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gábor nyújt, a 94/360-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Kiss J. u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/165/319-22/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Kiss János utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/165/319-22/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

§         Személyesen: Fribert Judit, Vas megye, 9730 Kőszeg, Kiss J. u. 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a járási tankerületi igazgató javaslatára a vezetői megbízást a megyei tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.19.