Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes (2 fő)


  • A hirdetés 1045 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jankó János Általános Iskola és Gimnázium
-->
intézményvezető-helyettes (2 fő) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak szakszerű ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanító/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás alatt

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajz

§         -az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         -a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

§         -az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         -90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         -nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         -nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Róbert Erika személyügyi ügyintéző nyújt, a 68/795-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/037/364-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes (2 fő). §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/037/364-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes (2 fő).

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.10.