Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 855 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 04. 01 - 2021. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 8-10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata a munkaköri leírása alapján az intézmény szakszerű és törvényes működtetése az irányadó jogszabályokban meghatározottak és az intézményvezető utasításának megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, motivációs levél, amely tartalmazza az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket (max. 5 oldal); iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 5 éves szakmai tapasztalat igazolása (munkáltatói igazolás), hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez, a pályázati anyag sokszorosításához, harmadik személlyel való közléséhez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyócsi Edit intézményvezető nyújt, a +36-20-554-14-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/15-4/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/15-4/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

vagy

§         Személyesen: Csike Tamás tankerületi igazgató, Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 29. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének és az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.iregisuli.hu - 2016. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.16.