Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 819 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Vak Bottyán Gimnázium
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.10-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 103.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium általános intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátása a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Egyetemi szintű végzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

§         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.

§         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

§         Szakmai önéletrajz.

§         Motivációs levél, az intézmény vezetését segítő program.

§         A pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban kell beadni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt C. Szabóné Kocsiczki Ilona nyújt, a 75/830-421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/62/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/62/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

§         Személyesen: KLIK Paksi Tankerülete, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK Paksi Tankerületének igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.20.