Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 643 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Óvodája
-->
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 - 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodásban és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség, vagy az Nkt. 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        óvodai köznevelés területén szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait, lakcímét

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolatai (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél, kiegészítve az intézményvezető-helyettesi szakmai feladatokkal

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához (3. személlyel történő közlés)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok

        nyilatkozat cselekvőképességről

        a pályázatot és mellékleteit zárt borítékban 1 eredeti (hiteles másolat) és 2 másolati példányban kérjük.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária nyújt, a 06-52/512-900/23072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/213/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/213/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat rangsorolásáról a Debreceni Egyetem hatályos SZMSZ-e szerint a szenátus dönt, az intézményvezető-helyettesi megbízást a Debreceni Egyetem rektora adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. február 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre