Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 592 napja lejárt

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16 - 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 137-141.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem, az oktatott művészeti ágak körébe tartozó művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári végzettség, művészet tárgynak megfelelő művész,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közoktatásvezetői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        intézményvezető helyettesítésre vonatkozó olyan program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Lajosné intézményvezető nyújt, a +36-54-480-255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/591-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/591-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre