Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 505 napja lejárt

Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
-->
2 fő intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 35-37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodásban és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógs munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban áll óvodapedagógus munkakörben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        intézményvezető helyettesítésre vonatkozó olyan program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről szóló igazolás, postai feladóvevény

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pércsiné Marosán Andrea nyújt, a 06-54-430-096 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: intvezh/1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: intvezh/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

        Személyesen: Pércsiné Marosán Andrea, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 35-37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a magasabb vezetői megbízásról az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.biharkeresztes.hu - 2017. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre