www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tamási Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 38-40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanár szakképesítés,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        vezetői program, amely tartalmazza a helyettesi feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gasparics László intézményvezető nyújt, a +36-20-910-4499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/223-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/223-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

és

        Elektronikus úton Gasparics László intézményvezető részére a toniepsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak és az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti példányban kérjük megküldeni a megadott címre postai úton

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre