Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 1026 napja lejárt

Debreceni Egyetem Rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
-->
Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 01 - 2020. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. út 1-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodásban és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,

§         vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         óvodai köznevelés területén szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatnak tartalmazni kell személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         szakmai önéletrajz

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat a cselekvőképességről

§         a pályázatot és mellékleteit zárt borítékban 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Mária nyújt, a 06-52/512-900/ 23072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével ( 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Rektori Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1029/2015. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1029/2015., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok rangsorolásáról a Debreceni Egyetem hatályos SZMSZ-e szerint a szenátus dönt, az intézményvezető-helyettesi megbízást a Debreceni Egyetem rektora adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu - 2015. április 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.27.