Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 1078 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírásban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Tanári szakképzettség vagy a 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Magyar állampolgárság,

§         Büntetlen előlet

§         Cselekvőképesség

§         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, közoktatási vezetői szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz.

§         Motivációs levél

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához(3.személlyel közléséhez).

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

§         Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására

§         A pályázó legalább öt éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matókné Misóczki Mária intézményvezető nyújt, a 74/511-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/496/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/496/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

és

§         Elektronikus úton Matókné Misóczki Mária intézményvezető részére a matokne@altisk2-szekszard.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízást a tankerületi igazgató adja a nevelőtestület véleményének kikérése után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.garaysuli.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérjük megküldeni az intézmény címére (Szekszárdi Garay J. Általános Iskola, AMI és Pedagógiai Intézet 7100 Szekszárd, Zrínyi u.78..)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.03.