Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 1165 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Az intézményvezető távolléte esetén helyettesítése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanítói / tanári és pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,

§         Büntetlen előélet

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázónak legalább 5 év szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajzát

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§         az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolatát,

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot,

§         nyilatkozatot (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul -e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1), (2) d,(2d), (2e), (5) bek.

§         Formája: írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni). A borítékra írják rá "Pályázat".

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hornyákné Szabó Bernadett nyújt, a 56/481-077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/A. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/105/405-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/105/405-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

§         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/A. II. 204.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre