Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető helyettes


  • A hirdetés 1038 napja lejárt

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városüzemeltetési Intézmény
-->
szervezési főelőadó (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.03.14-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.14-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közfoglalkoztatás, mezőőri tevékenység, Városháza étkezde, Közösségi Ház és Gyepmesteri telep üzemeltetésének koordinálása, ellenőrzése; intézményhálózat működésének felügyelete. Munkaköre mellett látja el a költségvetési szerv helyettesi - magasabb vezetői - beosztásból eredő feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, agrár felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, környezetgazdálkodási agrármérnök,

§         Vezetésben, irányításban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         előzetesen beszerzett referencia, város helyi ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata

§         90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet igazolására)

§         részletes szakmai önéletrajz

§         szakmai gyakorlatról, vezetői tapasztalatról szóló igazolás

§         nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kjt. 41-43/A.§ és 44-44/A.§ szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

§         nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét

§         a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502/2015. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető helyettes.

§         Személyesen: Molnár Mártonné gazdasági előadó, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő tizenöt napon belül az intézményvezető által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Az intézményvezető a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő huszonnyolc napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Az intézményvezető, mint kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb 2015. július 31. nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.04.