Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető "Kikelet"


  • A hirdetés 654 napja lejárt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény (4931 Tarpa, Baksa tanya 1.)
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4931 Tarpa, Baksa tanya 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény vezetése, az ágazati jogszabályokban meghatározott követelmények alapján történő feladat ellátásának koordinálása az intézményben. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátásának, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletnek (továbbiakban: 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottakra vonatkozóan az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásait meghatározó 3. sz. mellékletének 6.4. pontja szerint előírt felsőfokú szakképesítés ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az intézményvezető magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll,

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        Büntetlen előélet, nem áll büntető eljárás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség,

        Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Önálló munkavégzésre való képesség,

        Megbízhatóság,

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (4), (5) bekezdése alapján,

        Képesítést igazoló okiratok másolata,

        Az intézményvezetésre, szakmai fejlesztésre és költségtakarékos működtetésére vonatkozó program,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához hozzájárul,

        Nyilatkozat cselekvőképességről (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik),

        A pályázó köteles nyilatkozatot csatolni arról, hogy a beosztás elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz,

        Szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga megbízást követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

        Munkáltatói igazolás a közalkalmazotti jogviszony fennállásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Suták Ildikó nyújt, a 06-20-289-48-52 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM-SZSZBMK-35/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető "Kikelet".         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM-SZSZBMK-35/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető "Kikelet".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu - 2017. március 6.

        www.szgyf.gov.hu - 2017. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre