Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (magasab vezető)


  • A hirdetés 641 napja lejárt

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci József úti Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.08.01.-től - 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, József u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

        Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

        Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

        Cselekvőképesség.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d.) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja.

        A felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata.

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a +36-46/512-700/2788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430053-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasab vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430053-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasab vezető).

        Személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály Tel: +36-46/512-700/2788 m .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetési programot a Korm.rendelet alapján a nevelőtestület véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm.rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt. A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. § illetve a Korm.rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Miskolc város honlapja

        EMMI hivatalos lapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre