Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 942 napja lejárt

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ágfalvi Váci MIhály Általános Iskola
--> Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.08.01-2021.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9423 Ágfalva, Váci Mihály utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség vagy a ,

§         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, német szakos tanári képesítés,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         német nemzetiségi nyelvoktatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyezetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorsításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szováti Júlia jegyző nyújt, a 0699330012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (9423 Ágfalva, Soproni utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat címére történő megküldésével (9423 Ágfalva, Soproni utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

§         Személyesen: Szováti Júlia, Győr-Moson-Sopron megye, 9423 Ágfalva, Soproni utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny

§         www.agfalva.hu - 2016. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre