Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 641 napja lejárt

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Napraforgó Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.08.01.-től - 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok elvégzése, így különösen az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodása; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

        Legalább 5 év, pedagógus munkakörben vagy heti 10 foglalkoztatás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

        Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

        Cselekvőképesség.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d.) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja.

        A felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmány, okmányok másolata.

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann nyújt, a +3646512700/2788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (3525 Miskolci, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430053-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Gesztenyés utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430053-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Molnárné Palotai Mariann, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV Polgármesteri Hiv. Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály Tel: +36-46/512-700/2788 m.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetési programot a Korm.rendelet alapján a nevelőtestület véleményezi. A pályázókat a Kjt.-ben meghatározott személyekből álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról MMJV Önkorm.-nak Közgyűlése a Közgyűlés KKTI és Sport Bizottsága, valamint az Nkt., a Korm.rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint véleményezésre jogosultak véleményét is figyelembe véve dönt. A próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. § illetve a Korm.rendelet 29. § rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Miskolc város honlapja

        EMMI hivatalos lapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre