Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 660 napja lejárt

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Tankerületi Központ
--> Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §(8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésket

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés szerinti)

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes páláyzati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel történő közléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt, a +3656795245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/1520-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/1520-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Zátroch Anett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a pályázatokról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kultúrális Közlöny

        Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány összefűzve, egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Tankerületi Központ (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.) címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT -a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szolnok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre