Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 1092 napja lejárt

Újszentmargita Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01. - 2020.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 134.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi önkormányzati intézménnyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség VAGY 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés., a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén szerzett szakképzettség,

§         óvodapedagógus munkakörben VAGY a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

§         hozzájáruló nyilatkozat a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csetneki Csaba nyújt, a 0652214002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Újszentmargita Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 893/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Újszentmargita Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 893/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszentmargita.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.19.