Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (magasabb vezető)


  • A hirdetés 1038 napja lejárt

Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget utca 1.

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés) ellátásának biztosítása, az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában előírt felsőfokú végzettség vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség,,

§         Szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,

§         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 1 éves szakirányú vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz,

§         végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

§         szociális szakvizsgát igazoló oklevél másolata vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a szociális szakvizsga 2 éven belül történő megszerzését,

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

§         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt, a 06-52-583-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3178/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3178/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

§         Személyesen: Czibere Béla Társulás Elnöke, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 61. szám. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hajdúhadház Város Önkormányzata és Téglás Város Önkormányzata hirdetőtáblája és

§         a települések honlapjai

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.