Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető (megbízott vezető)


  • A hirdetés 747 napja lejárt

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsőde Lenti
-->
magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01. - 2020.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty út 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős: - az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért - az intézmény számviteli rendjéért - költségvetési tervezési, beszámolási, kötelezettség teljesítéséért - a szakmai munka szervezéséért, ellenőrzéséért - a továbbtanulás biztosításáért - a szakmai munka nevelés- gondozás feladatainak irányításáért, ellenőrzéséért - a szakmai jogszabályok érvényesítéséért - a korszerű szakmai módszerek, irányelvek gyakorlati alkalmazásáért - a munkaerő gazdálkodás szabályozásáért, a rendszeres beszámoltatásért, - a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” /KENYSZI/ informatikai rendszerén keresztül történő jelentések elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. Része szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban az alapellátásban a vezetői beosztásban dolgozók részére meghatározott képesítési előírások az I/2/B. pont szerint

        szociális szakvizsga, kivéve, ha a jogszabály alapján a pályázó mentes a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól, vagy pedagógus szakvizsga, amennyiben annak a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott feltételei fennállnak

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        a pályázóval szemben nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike

        a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok

        cselekvőképesség

        A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról

        igazolás legalább ötéves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalatról,

        amennyiben a pályázó mentesül a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól, a mentesség alátámasztására szolgáló irat, igazolás

        a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,

        a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tér Katalin nyújt, a 92/553-945 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5610-18/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (megbízott vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5610-18/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (megbízott vezető).

        Személyesen: dr. Tér Katalin, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető (megbízott vezető) A betöltendő munkakör megjelölése: kisgyermeknevelő. A betöltendő kisgyermeknevelő munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán - 2016. szeptember 20.

        www.lenti.hu - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés. A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 13,30 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni dr. Tér Katalin titkársági ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a 92/553-945 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre