Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető pedagógus


  • A hirdetés 614 napja lejárt

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4125 Pocsaj, Nagy utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§. (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés.

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,, munkakör megnevezéssel).

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória nyújt, a 06-52-550-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/368/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/368/2017, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető pedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny.

        Helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra kérjük írják rá " PÁLYÁZAT - Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetői beosztásra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/berettyoujfalu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre