Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 846 napja lejárt

Berente Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent Borbála Idősek Otthona Berente
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01.-2021.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Ady Endre utca 7-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonala szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény által ellátott alapfeladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás - idősek klubja és szakellátás: idősek bentlakásos ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékletének 8.2 pontja,

§         A szociális és egészségügyi ellátás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         szociális szakvizsga

§         gazdasági és pénzügyi ismeretek

Elvárt kompetenciák:

§         Szervezőkészség,

§         Együttműködő képesség,

§         Tárgyalóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program

§         nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglaltat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

§         nyilatkozat arról, hogy a cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll

§         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatását vállalja

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roza László István nyújt, a 06-48/411-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2369-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berente Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3704 Berente , Esze Tamás út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2369-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot eseti bizottság véleményezi. A kinevezésről Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Berente község honlapja - 2015. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.03.