Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 873 napja lejárt

Esély Szociális Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jog gyakorlása. Az intézmény által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat feladatok szervezése. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a Társulást alkotó települések önkormányzataival (Budaörs, Sóskút, Pusztazámor).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti felsőfokú képesítés,,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga,

§         legalább 5 éves magasabb vezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó szakmai életrajza,

§         végzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,

§         büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt,

§         szociális szakvizsga hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a kinevezést követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy

§         a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik,

§         a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         hozzájárul a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a Társulási Tanács nyilvános ülésén történő tárgyalásához,

§         a pályázó pályázat elnyerése esetén, megbízásával egyidejűleg a Kjt. által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

§         nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövesdi Gabriella Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője nyújt, a 06-23/447-935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális Társulás címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/6880-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális Társulás címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 134. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/6880-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budaors.hu - 2015. november 23.

§         Sóskút, Pusztazámor Önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális valamint a gyermekjólléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budaors.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.03.
Egyéb hasonló állások Önnek
PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési referens

Arosa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Az AROSA Kft. felvételt hirdet az alábbi pozíci...
Budapest, Budapest, Pest, Miskolc, Borsod-Ab...


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest