Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 1160 napja lejárt

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ZKTT Szociális Alapellátó Központ
-->
intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Zrínyi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás közalkalmazotti munkakörben történő ellátása, továbbá az önállóan működő Szociális Alapellátó Központ tevékenységi körébe tartozó feladatok - családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat - vezetői feladatainak ellátása, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész 1. pontjában előírt, valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában előírt,

§         Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjólé - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§          szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális- és gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         zalakarosi kistérség helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          szakmai önéletrajz.  képesítést igazoló okiratok másolata  az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések  közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§          a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. §-nak (8) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét

§          pályázó nyilatkozata arról, hogy  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri  a Kjtvhr. 3. §-ának (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik  a 3 hónap próbaidőt elfogadja  a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§          nem áll cselekvési képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Ferenc nyújt, a 06-93/340-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02-143/2015-4 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02-143/2015-4, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: Novák Ferenc, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a Kjtvhr. 1/A § (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott eseti szakmai bizottság véleményezi, majd a bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács következő ülésén dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.zalakarosterseg.hu - 2015. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre