Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 912 napja lejárt

Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01 - 2021.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Ecsegi utca 13.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Damjanich utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának, a rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, és gazdálkodásáért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Végrehajtja a fenntartó utasításait és beszámol a tevékenységéről. Gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat. Irányítja, ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét. Gyakorolja a munkáltatói jogkört a közalkalmazottak felett. Szakmai iránymutatást ad a szakmai személyzetnek, végzi a teljes körű szakmai irányítást. Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etikai normák betartásáért és betartatásáért. Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott az intézményvezetőre vonatkozó felsőfokú szakképzettség, és szakirányú mesterfokozatú képzettség, szociális szakvizsga együttes megléte,

§         vezetői gyakorlat (magasabb vezető) - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         a szociális ellátás területén, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

§         A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális ellátás területén belül, az idősellátásban szerzett szakmai gyakorlat

§         Öt évet meghaladó vezetői gyakorlaton belül, az idősellátásban szerzett vezetői gyakorlat

§         Legalább tízéves vezetői gyakorlat

§         Ellátotti területen való helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

§         Erkölcsi bizonyítvány, (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény)

§         Szakmai önéletrajz

§         Szakmai gyakorlatot és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

§         Intézmény működtetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-01218-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulás - Mezőtúr címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-01218-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Kiss Tamás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Társulás a pályázati határidő lejártát követő első Társulási Tanácsülésen, de legkésőbb 2016. február 29-én bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt Kiss Tamás, tarsulas@bktt.hu e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre