Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 881 napja lejárt

Kondoros Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
-->
igazgatói feladatok ellátása (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.15.-2018.02.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5553 Kondoros, Iskola utca 2/6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, felelős az intézmény szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel,

§         közművelődési területen szerzett, legalább 5 év vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

§         magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás

§         kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

§         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

§         végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

§         szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kondoros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3918-2/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kondoros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3918-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         kondoros.hu honlapon - 2015. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.20.