Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Intézményvezető


  • A hirdetés 1036 napja lejárt

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Egészségügyi Intézmény
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2021. február 28. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése. A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása. Az alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése. Az éves költségvetés elkészítése. Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában. A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása. Mindaz, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal. Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség, amely megfelel a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

§         Legalább ötéves vezetői gyakorlat,

§         Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre - 4 hónap próbaidő meghatározásával.

§         Büntetlen előélet

§         Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret,

§         Kiváló szintű menedzser szemlélet,

§         Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,

§         Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia,

§         Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó jelentkezése a pályázatra,

§         Szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata

§         Vezetői (5 év) gyakorlat igazolása,

§         Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

§         Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve ha van, akkor azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti,

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI. 63 /2016. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI. 63 /2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

§         Személyesen: Munkaidőben, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület következő ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gyomaendrőd Város honlapja - www.gyomaendrod.hu - 2016. január 8.

§         Egészségügyi Közlöny - következő lapszámában

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre