Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

intézményvezető


  • A hirdetés 834 napja lejárt

Bódvaszilas Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bódvaszilas Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01-2021.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas, Dózsa György út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezési munkakörből adódó feladatok, a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében, az intézmény tervszerű és gazdaságos szakszerű és törvényes működtetésének biztosítása, valamint az intézmény szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2. melléklete, 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet 3. melléklete szerint,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         szociális ellátás terültetén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartókodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, fejleztési elképzeléseket tartalmazó program

§         nyilatkozat arról hogy a megbízást követő 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

§         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp József nyújt, a 48/554 503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Fülöp József, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bódvaszilas község honlapja - 2016. január 11.

§         Bódvaszilas község hirdetőtáblája - 2016. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.12.